You are currently viewing ParentBank: Стартиране на онлайн времева банка, посветена на самотни родители

ParentBank: Стартиране на онлайн времева банка, посветена на самотни родители

  • Post category:news

Партньорството по проекта ParentBank обявява стартирането на Time Bank, (онлайн банка) посветена на самотни родители. Онлайн времевата банка е предназначена да насърчава обмена на различни услуги между потребителите на общността въз основа на това, че всеки има какво да предложи и всеки има нужда от помощ. Потребителите на Time Bank се ангажират да „дават и получават“, използвайки спечелени и изразходвани кредити за време. „Златното правило“ на онлайн времевото банкиране е следното: един час от времето ми е равно на час от вашето време. Един час предоставена услуга печели еднократен кредит. Ангажиментът към основните ценности помага на самотните родители да влязат в духа на онлайн банкирането като им помага да поддържат този дух жив.

Чрез онлайн времевата банка, самотните родители ще могат да обменят услуги като:

  • изкуства, занаяти и музика (курове, уроци)
  • бизнес услуги (компютърна поддръжка, финансови услуги)
  • услуги в общността (рециклиране, групови проекти, работа над социални проекти)
  • образование (уроци, семинари, обучения/менторство)
  • уелнес (фитнес и упражнения)

Пилотното изпълнение на онлайн времевата банка ще бъде организирано във всяка страна партньор през следващите месеци и ще бъде достъпно на следните езици: румънски, гръцки, испански, литовски, хърватски и български.

Каним всички самотни родители, които се интересуват, да се регистрират в онлайн банката на проекта ParentBank във всяка държава.

Онлайн времевата банка е достъпна на: https://parentbank.timebanks.org/

За проекта PARENTBANK

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021) – Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

Parentbank се осъществява в Гърция, Румъния, Литва, Испания, България и Хърватия от следните организации: Asociatia Habilitas CRFP (координатор), KMOP – Гърция, SIF – Литва, Asociacion Caminos – Испания, Parents’ Association Step by Step- Хърватия и Сдружение „Знам и Мога“ – България.

За да научите повече за ParentBank, моля, посетете уебсайта: www.parentbank.eu

Контакт за България:

Сдружение „Знам и Мога“

София 1606, бул.“Прага 8″

имейл: znamimoga@gmail.com

тел: +359 29434055; +359 878 503095

Прессъобщение 3