You are currently viewing ParentBank: Представяне на разработените интелектуални продукти по време на събитията за популизиране на резултатите, организирани във всяка партньорска страна

ParentBank: Представяне на разработените интелектуални продукти по време на събитията за популизиране на резултатите, организирани във всяка партньорска страна

  • Post category:news

Проектът ParentBank наближава своя край, като приключва на 31 януари 2022 г.

В тази фаза на проекта всички интелектуални резултати, разработени по време на проекта, са финализирани и готови да бъдат представени на заинтересованите страни по време на 6-те събития за популяризиране, които ще бъдат организирани през януари 2022 г. в страните партньори. Ще се проведат: 5 информационни дни, организирани в Румъния, България, Хърватия, Испания и Литва, и заключителна конференция, организирана в Гърция.

Поради контекста на пандемията някои от събитията ще бъдат организирани виртуално, а други – лице в лице.

Петте интелектуални резултата, които ще бъдат представени, са следните:

  • Програма за обучение на професионалисти, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения
  • Програма за обучение за повишаване на функционалната грамотност, цифрови умения, чувство за инициатива и предприемачески умения на нискоквалифицирани самотни родители
  • Разработване на ръководство за разработване на бизнес план и стратегия за устойчивост на времевата банка
  • Създаване и пилотиране на времева банка за самотните родители
  • Стратегия за достигане до обществеността от самотни родители

Приканваме всички заинтересовани страни, особено организациите, които подкрепят самотни родители, които биха искали да се включат в тези събития, да се свържат с конкретните партньорски организации във всяка държава.

За проекта

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години и 3 месеца (2019-2022) – Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

ParentBank се осъществява в Гърция, Румъния, Литва, Испания, България и Хърватия от следните организации: Asociatia Habilitas CRFP (координатор) – Румъния, KMOP – Гърция, SIF – Литва, Asociacion Caminos – Испания, Parents’ Association Step by Step – Хърватия и Сдружение „Знам и Мога“ – България.

За да научите повече за ParentBank, моля, посетете уебсайта на проекта: www.parentbank.eu

Контакт за България:

Сдружение „Знам и Мога“

София 1606, бул. „Прага“ 8

+359 29434055; +359878503095

znamimoga@gmail.com