You are currently viewing ParentBank: Нова инициатива съобразена с  нуждите на самотни родители

ParentBank: Нова инициатива съобразена с нуждите на самотни родители

  • Post category:news

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021) – Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

Инициативата се основава на факта, че самотните родители са по-склонни да живеят в риск от бедност и социално изключване, като жените са най-засегнати, тъй като те съставляват почти 85% от всички самотни семейства в ЕС. По-конкретно, по-младите майки и жените с малки деца са най-слабо заетите родителски групи, докато колкото по-ниско е образованието на майката, толкова по-вероятно е да бъде в риск от бедност.

Предприемането на драстични мерки е необходимо, за да се помогне на самотни родители да се справят успешно с техните нужди и ежедневните предизвикателства. ParentBank ще проектира две програми за обучение; едната е за подобряване на уменията за самотни родители, а  другата е за подобряване способността на професионалистите да насърчават пригодността за заетост на самотните родители, социално-образователното и личностното развитие. Също така ще се създаде онлайн времева банка, за да улесни обмена на услуги, които самотните родители не могат да си позволят (т.е. грижи за деца), като им даде възможност да търсят работа и семинари за обучение, което ще подобри стандарта им на живот.

Parentbank се осъществява в Гърция, Румъния, Литва, Испания, България и Хърватия от следните организации: Asociatia Habilitas CRFP (координатор), KMOP – Гърция, SIF – Литва, Asociacion Caminos – Испания, Parents’ Association Step by Step- Хърватия и Асоциация Знам и Мога – България.

За да научите повече за ParentBank, моля, посетете уебсайта: www.parentbank.eu

Контакт за България:

Сдружение „Знам и Мога“
София 1504 бул.“Евлоги Георгиев“52

+359 29434055; +359 878 503095

Прессъобщение.