You are currently viewing ParentBank: Стартиране на оналйн обучение за професионалити, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения

ParentBank: Стартиране на оналйн обучение за професионалити, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения

  • Post category:news

Партньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на професионалисти, които подкрепят нискоквалифицирани/образовани самотни родители, която има за цел да разшири и подобри компетентностите на професионалистите в обучението по численост, предприемачески и цифрови умения (включително чрез използването на дигитални технологии), така че те да могат да предоставят специално обучение и подкрепа на самотни родители при развиването на тези умения и ключови компетентности, за да насърчат тяхната работоспособност и социално-образователното и личностното им развитие, което също така повишава социалното им включване.

Курсът за обучение e с продължителност 12 часа, като ще се използва платформа за електронно обучение, на която ще бъдат налични модулите за обучение.

Шестте модула на курса за обучение са насочени към проектно-базираното обучение, което е основната методологията, използвана в рамките на проекта, а също и към комуникационните компетентности, математическите компетенции, предприемаческите умения, дигиталните умения, умения за учене и обществени и граждански компетентности.

Пилотното изпълнение на тази програма за обучение ще бъде организирано във всяка  от партньорските страни, започвайки от октомври 2020 г.

Каним всички професионалисти заинтересовани да се свържат с конкретните партньорски организации във всяка държава.

За проекта

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021) – Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

ParentBank се осъществява в Гърция, Румъния, Литва, Испания, България и Хърватия от следните организации: Asociatia Habilitas CRFP (координатор) – Румъния, KMOP – Гърция, SIF – Литва, Asociacion Caminos – Испания, Parents’ Association Step by Step – Хърватия и Сдружение „Знам и Мога“ – България.

За да научите повече за ParentBank, моля, посетете уебсайта на проекта: www.parentbank.eu

Прессъобщение 2.