You are currently viewing ParentBank: Стартиране на онлайн програма за обучение на самотни родители за изграждане на тяхната грамотност, численост, цифрови компетенции, чувство за инициатива и предприемачески умения

ParentBank: Стартиране на онлайн програма за обучение на самотни родители за изграждане на тяхната грамотност, численост, цифрови компетенции, чувство за инициатива и предприемачески умения

  • Post category:news

Партньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на самотни родители в уязвими ситуации с цел изграждане на умения за численост, предприемачество и дигитални умение (включително чрез използването на цифрови технологии), за да се насърчи тяхната пригодност за заетост и социално-образователно и личностното им развитие, което също ще подобри тяхното социално включване, чрез проектно-базирана методология.

Курсът за обучение e с продължителност 25 часа, като ще се използва платформа за електронно обучение, на която ще бъдат налични модулите за обучение.

Шестте модула на курса за обучение са насочени към математическите компетенции, предприемаческите умения, дигиталните умения, умения за учене и обществени и граждански компетентности.

Пилотното изпълнение на тази програма за обучение ще бъде организирано във всяка  от партньорските страни, започвайки от март 2021 г.

Самотните родители, които могат да участват с приоритет в програмата за обучение, трябва да са изправени пред следните ситуации:

  • безработни
  • с ниска квалификация
  • с ниско ниво на образование
  • с нисък доход
  • други рискови ситуации

Каним всички заинтересовани самотни родители и организации, които подкрепят самотни родители, да се свържат с конкретните партньорски организации във всяка държава.

Прессъобщение 4.

За проекта

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021) – Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

ParentBank се осъществява в Гърция, Румъния, Литва, Испания, България и Хърватия от следните организации: Asociatia Habilitas CRFP (координатор) – Румъния, KMOP – Гърция, SIF – Литва, Asociacion Caminos – Испания, Parents’ Association Step by Step – Хърватия и Сдружение „Знам и Мога“ – България.

За да научите повече за ParentBank, моля, посетете уебсайта на проекта: www.parentbank.eu

 

Контакт за България:

Сдружение „Знам и Мога“

София 1606, бул. „Прага“ 8

+359 29434055; +359878503095

znamimoga@gmail.com