ParentBank: Представяне на разработените интелектуални продукти по време на събитията за популизиране на резултатите, организирани във всяка партньорска страна

  • Post category:news

Проектът ParentBank наближава своя край, като приключва на 31 януари 2022 г. В тази фаза на проекта всички интелектуални резултати, разработени по време на проекта, са финализирани и готови да…

Continue ReadingParentBank: Представяне на разработените интелектуални продукти по време на събитията за популизиране на резултатите, организирани във всяка партньорска страна

ParentBank: Стартиране на онлайн времева банка, посветена на самотни родители

  • Post category:news

Партньорството по проекта ParentBank обявява стартирането на Time Bank, (онлайн банка) посветена на самотни родители. Онлайн времевата банка е предназначена да насърчава обмена на различни услуги между потребителите на общността…

Continue ReadingParentBank: Стартиране на онлайн времева банка, посветена на самотни родители

ParentBank: Стартиране на онлайн програма за обучение на самотни родители за изграждане на тяхната грамотност, численост, цифрови компетенции, чувство за инициатива и предприемачески умения

  • Post category:news

Партньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на самотни родители в уязвими ситуации с цел изграждане на умения за численост, предприемачество и дигитални умение (включително чрез…

Continue ReadingParentBank: Стартиране на онлайн програма за обучение на самотни родители за изграждане на тяхната грамотност, численост, цифрови компетенции, чувство за инициатива и предприемачески умения

ParentBank: Стартиране на оналйн обучение за професионалити, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения

  • Post category:news

Партньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на професионалисти, които подкрепят нискоквалифицирани/образовани самотни родители, която има за цел да разшири и подобри компетентностите на професионалистите в…

Continue ReadingParentBank: Стартиране на оналйн обучение за професионалити, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения

ParentBank: Нова инициатива съобразена с нуждите на самотни родители

  • Post category:news

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта…

Continue ReadingParentBank: Нова инициатива съобразена с нуждите на самотни родители