Enhancing the social inclusion of low income single parents

Семействата с един родител, повечето от които се състоят от жени, имат по-голяма вероятност да живеят в риск от бедност и социално изключване. През 2016 г. най-високият процент на изложените на риск от бедност в ЕС-28 е регистриран за самотни лица, полагащи грижи за зависими деца, над една трета. По-специално жените са засегнати най-много, тъй като те съставляват почти 85% от всички семейства с един родител в ЕС.

Присъедини се към parentbank

Ако сте самотен родител, свържете се с нас, за да участвате в програмата за обучение, за да увеличите вашите компютърни умения, инициативност и предприемачески умения

Ако сте професионалист, свържете се с нас, за да участвате в семинарите за изграждане на капацитет с цел повишаване на вашата езикова и математическа грамотност, предприемачески и компютърни умения

Project Partners

News

news

ParentBank: Представяне на разработените интелектуални продукти по време на събитията за популизиране на резултатите, организирани във всяка партньорска страна

Проектът ParentBank наближава своя край, като приключва на 31 януари 2022 г. В тази фаза на проекта всички интелектуални резултати, разработени по време на проекта,

Read More »
news

ParentBank: Стартиране на онлайн програма за обучение на самотни родители за изграждане на тяхната грамотност, численост, цифрови компетенции, чувство за инициатива и предприемачески умения

Партньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на самотни родители в уязвими ситуации с цел изграждане на умения за численост, предприемачество

Read More »
news

ParentBank: Стартиране на оналйн обучение за професионалити, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения

Партньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на професионалисти, които подкрепят нискоквалифицирани/образовани самотни родители, която има за цел да разшири и

Read More »
news

ParentBank: Нова инициатива съобразена с нуждите на самотни родители

PARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия

Read More »