За проекта

Иновативното решение на parentbank

parentbank Enhancing the social inclusion of
low income
single parents’ 
parents’ е Еразъм+ проект за Стратегическо партньорство в образованието за възрастни, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.Е.F.P. 

Продължителността на проекта е 2 години от 2019г. до 2021г., с номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Целта на проекта е да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които може да не могат да си позволят чрез банковото време (предоставяне на услуги помежду си) и чрез развиване на техните умения и предприемачески дух, които могат да подобрят статута им на заетост. 

Какво е времево

банкиране?

Времевото банкиране се основава на реципрочна търговска система, където часовете за валута.  Това е форма на валутна общност, която дава възможност на  човек с едно умение да търгува часове на работа с човек имащ друг набор от умения, без никаква размяна на пари.

Цели

Подкрепа на самотни родители, които са нискоквалифицирани/ниско компетентни, за да насърчат своята работоспособност

Разширяване на компетенциите на специалистите, които подкрепят самотни родители, в преподаването на  математически,  предприемачески и дигитални умения

Насърчаване на нискоквалифицирани/ниско компетентни самотни родители да развият и подобрят своите умения за грамотност, математически, компютърни  и предприемачески компетентности

Насърчаване на достъпа на самотни родители с ниски доходи до грижи за деца и други услуги чрез времевото банкиране, което може да подпомогне тяхното навлизане в пазара на труда или допълнително обучение

Резултати