Μονογονεϊκές Οικογένειες και Πανδημία: Προκλήσεις και καλές πρακτικές

  • Post category:news

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17.00 με 19.00 διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Μονογονεϊκές Οικογένειες και Πανδημία: Προκλήσεις και καλές…

Continue ReadingΜονογονεϊκές Οικογένειες και Πανδημία: Προκλήσεις και καλές πρακτικές

ParentBank: Παρουσίαση όλων των Πνευματικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια των Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο

  • Post category:news

Το έργο ParentBank πλησιάζει στο τέλος του, και ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2022. Σε αυτό το στάδιο του έργου, όλα τα Πνευματικά Προϊόντα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου…

Continue ReadingParentBank: Παρουσίαση όλων των Πνευματικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια των Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο

ParentBank: Tράπεζα χρόνου για μονογονείς

  • Post category:news

Η κοινοπραξία του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη της Τράπεζας Χρόνου  αφιερωμένη σε μονογονεϊκές οικογένειες. Η Τράπεζα Χρόνου έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας με…

Continue ReadingParentBank: Tράπεζα χρόνου για μονογονείς

ParentBank: Έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής, αισθήματος πρωτοβουλίας, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των ευάλωτων μονογονέων

  • Post category:news

Η κοινοπραξία του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη των διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων  για ευάλωτες ομάδες μονογονέων που στοχεύει στην ενίσχυση, αριθμητικών, επιχειρηματικών, και ψηφιακών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών),…

Continue ReadingParentBank: Έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής, αισθήματος πρωτοβουλίας, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των ευάλωτων μονογονέων

ParentBank: Έναρξη διαδικτυακής εκπαίδευσης για επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους μονογονείς στη διδασκαλία γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Post category:news

Η ομάδα έργου του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη των ηλεκτρονικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και χαμηλή εξειδίκευση με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών…

Continue ReadingParentBank: Έναρξη διαδικτυακής εκπαίδευσης για επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους μονογονείς στη διδασκαλία γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων

ParentBank: Ευρωπαϊκό έργο για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών

  • Post category:news

Το ParentBank – “Enhancing the social inclusion of low income single parents” είναι ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων της Ε.Ε., που…

Continue ReadingParentBank: Ευρωπαϊκό έργο για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών