Δράσεις και
εκδηλώσεις

news

ParentBank: Παρουσίαση όλων των Πνευματικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια των Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο

Το έργο ParentBank πλησιάζει στο τέλος του, και ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2022. Σε αυτό το στάδιο του έργου, όλα τα Πνευματικά Προϊόντα που αναπτύχθηκαν

Read More »
news

ParentBank: Tράπεζα χρόνου για μονογονείς

Η κοινοπραξία του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη της Τράπεζας Χρόνου  αφιερωμένη σε μονογονεϊκές οικογένειες. Η Τράπεζα Χρόνου έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις σχέσεις μεταξύ

Read More »
news

ParentBank: Έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής, αισθήματος πρωτοβουλίας, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των ευάλωτων μονογονέων

Η κοινοπραξία του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη των διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων  για ευάλωτες ομάδες μονογονέων που στοχεύει στην ενίσχυση, αριθμητικών, επιχειρηματικών, και ψηφιακών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης

Read More »
news

ParentBank: Έναρξη διαδικτυακής εκπαίδευσης για επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους μονογονείς στη διδασκαλία γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής, επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων

Η ομάδα έργου του ParentBank ανακοινώνει την έναρξη των ηλεκτρονικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και χαμηλή εξειδίκευση με

Read More »