Trenutno pregledavate ParentBank: Pokretanje online programa osposobljavanja za niskokvalificirane samohrane roditelje u poučavanju pismenosti, računanja, digitalnih vještina, osjećaja za inicijativu i poduzetničkih vještina

ParentBank: Pokretanje online programa osposobljavanja za niskokvalificirane samohrane roditelje u poučavanju pismenosti, računanja, digitalnih vještina, osjećaja za inicijativu i poduzetničkih vještina

  • Kategorija objave:news

Projekt ParentBank najavljuje pokretanje online programa osposobljavanja za niskokvalificirane samohrane roditelje koji će imati za cilj proširiti i poboljšati kompetencije u području matematike, pismenosti, poduzetničkih i digitalnih vještina (uključujući upotrebu digitalne tehnologije), kako bi se potaknula njihova zapošljivost i socijalno-obrazovni i osobni razvoj (što također poboljšava njihovu socijalnu uključenost) kroz metodologiju projektnog učenja.

Program osposobljavanja, bit će organiziran koristeći i platformu za e-učenje na kojoj se nalazi modul za svaku kompetenciju.

Šest modula programa osposobljavanja usmjereno je na projektno učenje koje je metodologija koja se koristi u projektu, a također na komunikacijske kompetencije, matematičke kompetencije, poduzetničke kompetencije, digitalne kompetencije, vještine učenja kako učiti, socijalne i građanske vještine..

Pilotiranje ovog programa osposobljavanja bit će organizirano u svakoj partnerskoj zemlji počevši od ožujka 2021.

Samohrani roditelji koji mogu sudjelovati u programu osposobljavanja moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • Nezaposlen/a
  • Niskokvalificiran/a
  • Nizak stupanj obrazovanja
  • Niska primanja
  • Ostale rizične situacije

Pozivamo sve zainteresirane samohrane roditelje i organizacije koje podržavaju samohrane roditelje da se obrate partnerskim organizacijama u svojoj zemlji.

OBJAVA ZA MEDIJE 4.

O projektu –  PARENTBANK

PARENTBANK – Povećanje socijalne uključenosti samohranih roditelja s niskim primanjima’ projekt je Erasmus + Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih, koji financira Europska komisija putem A.N.P.C.D.E.F.P. Traje 2 godine (2019.-2021.) – Broj projekta: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Cilj ove nove europske inicijative je olakšati integraciju samohranih roditelja s niskim primanjima na tržište rada, promičući im pristup dječjoj skrbi i drugim uslugama koje si možda ne mogu priuštiti.

ParentBank u Grčkoj, Rumunjskoj, Litvi, Španjolskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj provode sljedeće organizacije: Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesionala (koordinator), KMOP – Grčka, SIF – Litva, Asociacion Caminos – Španjolska, Udruženje roditelja Korak po korak – Hrvatska i Udruga Znaj i može – Bugarska.

Da biste saznali više o ParentBank, posjetite web stranicu: www.parentbank.eu

Kontakt osoba:

Kristijan Orešković, mag.pol.

Koordinator programa i volontera

Udruga roditelja Korak po korak

kristijan@urkpk.org

+385 95 4855 113