Trenutno pregledavate ParentBank:Predstavljanje svih projektnih rezultata tijekom završnih događanja organiziranih u svakoj partnerskoj organizaciji

ParentBank:Predstavljanje svih projektnih rezultata tijekom završnih događanja organiziranih u svakoj partnerskoj organizaciji

  • Kategorija objave:news

Projekt ParentBank bliži se kraju i završava 31. siječnja 2022. godine.

U ovoj fazi projekta, svi projektni rezultati razrađeni tijekom njegova trajanja su finalizirani i spremni za predstavljanje dionicima tijekom 6  događanja koji će se organizirati u siječnju 2022. u svim partnerskim zemljama. Održat će se: 5 info dana organiziranih u Rumunjskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Španjolskoj i Litvi, te završna konferencija u Grčkoj.

Zbog trenutačne epidemiološke situacije, neka događanja bit će organizirana virtualno, a neka uživo.

Predstavit će se svih 5 projektnih rezultata:

  • Program osposobljavanja za stručnjake koji rade sa samohranim roditeljima u području pismenosti, matematičke pismenosti, digitalnih kompetencija i poduzetničkih vještina
  • Program osposobljavanja za unaprjeđenje pismenosti, matematičke pismenosti, digitalnih kompetencija, osjećaja inicijative i poduzetničkih vještina samohranih roditelja
  • Vodič za razvoj poslovnog plana i strategije održivosti online banke vremena
  • Banka vremena za samohrane roditelje
  • Strategija umrežavanja

Pozivamo sve zainteresirane dionike, posebno organizacije koje podržavaju (samohrane) roditelje, a koji se žele pridružiti ovim događajima, da se jave određenim partnerskim organizacijama u svakoj zemlji.

O projektu-PARENTBANK

PARENTBANK – Povećanje socijalne uključenosti  roditelja s niskim primanjima’ projekt je Erasmus + Strateških partnerstva u obrazovanju odraslih, koji financira Europska komisija putem A.N.P.C.D.E.F.P. Traje 2 godine i 3 mjeseca (2019.-2022.) – Broj projekta: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Cilj ove nove europske inicijative je olakšati integraciju samohranih roditelja s niskim primanjima na tržište rada, promičući im pristup dječjoj skrbi i drugim uslugama koje si možda ne mogu priuštiti.

ParentBank u Grčkoj, Rumunjskoj, Litvi, Španjolskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj provode sljedeće organizacije: Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesionala (koordinator), KMOP – Grčka, SIF – Litva, Asociacion Caminos – Španjolska, Udruga roditelja “Korak po korak” – Hrvatska i Organizacija Know and Can – Bugarska.

Ako želite saznati više o projektu ParentBank posjetite službenu web stranicu: www.parentbank.eu

Kontakt osoba:

Karmen Stipeč

Udruga roditelja “Korak po korak”

E-mail: karmen@urkpk.org

Telefon:+385954855111