Trenutno pregledavate ParentBank: Pokretanje online edukacije za stručnjake koji rade sa samohranim roditeljima u poučavanju pismenosti, računanja, poduzetničkih i digitalnih vještina

ParentBank: Pokretanje online edukacije za stručnjake koji rade sa samohranim roditeljima u poučavanju pismenosti, računanja, poduzetničkih i digitalnih vještina

  • Kategorija objave:news

Projekt ParentBank najavljuje pokretanje online edukacije osposobljavanja za stručnjake koji podržavaju i rade sa niskokvalificiranim samohranim roditeljima koji će imati za cilj proširiti i poboljšati kompetencije profesionalaca u podučavanju matematike, pismenosti, poduzetničkih i digitalnih vještina (uključujući upotrebu digitalne tehnologije), tako da mogu pružiti prilagođenu obuku i podršku samohranim roditeljima u razvijanju ovih vještina i ključnih kompetencija, kako bi se potaknula njihova zapošljivost i socijalno-obrazovni i osobni razvoj (što također poboljšava njihovu socijalnu uključenost).

Tečaj, u trajanju od 12 sati, bit će organiziran koristeći i platformu za e-učenje na koju se nalaze modul za svaku kompetenciju.

Šest modula tečaja usmjereno je na projektno učenje koje je metodologija koja se koristi u projektu, a također na komunikacijske kompetencije, matematičke kompetencije, poduzetničke kompetencije, digitalne kompetencije, vještine učenja kako učiti, socijalne i građanske vještine.

Pilotiranje ovog programa osposobljavanja bit će organizirano u svakoj partnerskoj zemlji počevši od listopada 2020.

Pozivamo sve stručnjake zainteresirane da nas kontaktiraju ako su zainteresirani.

O PROJEKTU – ParentBank

PARENTBANK – Povećanje socijalne uključenosti samohranih roditelja s niskim primanjima’ projekt je Erasmus + Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih, koji financira Europska komisija putem A.N.P.C.D.E.F.P. Traje 2 godine (2019.-2021.) – Broj projekta: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Cilj ove nove europske inicijative je olakšati integraciju samohranih roditelja s niskim primanjima na tržište rada, promičući im pristup dječjoj skrbi i drugim uslugama koje si možda ne mogu priuštiti.

Objava za Medije.