Enhancing the social inclusion of low income single parents

Jedno-roditeljske obitelji, koje su najčešće samohrane majke, u povećanom su riziku od siromaštva I društvene isključenosti. 2016. godine na listi najvišeg rizika za siromaštvo među 28 članica Europske unije bile su upravo jedno-roditeljske obitelji sa djetetom, čak jedna od tri. Žene su u posebnom riziku jer upravo one čine gotovo 85% svih jedno-roditeljskih obitelji EU.

Pridruži se parentbank-u

Ako si samohrani roditelj obrati nam se kako bi sudjelovao/la na edukaciji za povećanje digitalnih kompetencija I poduzetništva.

Ako si stručnjak koji radi sa ovom skupinom obrati nam se kako bi sudjelovao/la na edukaciji za povećanje kompetencija za rad sa ovom skupinom (jezične, matematičke kompetencije, poduzetništvo, digitalni alati,…)

Project Partners

News