O projektu

Inovativna rješenja parentbank-a

parentbank – osnaživanje i socijalno uključivanje samohranih roditelja s niskim primanjima je Erasmus+ projekt strateškog partnerstva u području obrazovanja odraslih financiranog od strane Europske komisije – A.N.P.C.D.E.F.P.

Trajanje projekta je od 2019.  do 2021. Godine.
Project Number: 2019-1-RO01-KA204-063798

Projekt nastoji poboljšati položaj samohranih roditelja sa niskim prihodima na tržištu rada. To će se pokušati učiniti kroz promociju usluga poput čuvanja djece i banke-vremena (pružanje usluga jedni drugima) kao I razvijajući njihove vještine I poduzetnički duh koji može dovesti do zapošljavanja.

Što je

Banka-vremena?

Banka-vremena je sustav rada na temelju reciprociteta / uzajamnosti u kojem sati služe kao valuta. To je svojevrsni oblik društvene valute koja omogućuje osobama sa određenom skupinom vještina da zamjeni svoje sate rada sa nekim tko ima drugu skupinu vještina bez da dolazi do razmjene novaca.

Ciljevi projekta

Dati podršku samohranim roditeljima sa niskim primanjima i/ili niskim obrazovanjem kako bi lakše našli posao

Poboljšati kompetencije stručnjaka koji rade sa samohranim roditeljima za učenje matematičkih, poduzetničkih I digitalnih vještina

Osnažiti samohrane roditelje sa niskim primanjima i/ili niskim obrazovanjem da razviju i/ili nadograde svoju pismenost, matematičke, digitalne i poduzetničke vještine

Promovirati pristup samohranim roditeljima usluzi čuvanja djece I drugim kroz banke-vremena kako bi podržali ulazak na tržište rada I daljnje osposobljavanje.

Rezultati projekta