Enhancing the social inclusion of low income single parents

Семействата с един родител, повечето от които се състоят от жени, имат по-голяма вероятност да живеят в риск от бедност и социално изключване. През 2016 г. най-високият процент на изложените на риск от бедност в ЕС-28 е регистриран за самотни лица, полагащи грижи за зависими деца, над една трета. По-специално жените са засегнати най-много, тъй като те съставляват почти 85% от всички семейства с един родител в ЕС.

Присъедини се към parentbank

Ако сте самотен родител, свържете се с нас, за да участвате в програмата за обучение, за да увеличите вашите компютърни умения, инициативност и предприемачески умения

Ако сте професионалист, свържете се с нас, за да участвате в семинарите за изграждане на капацитет с цел повишаване на вашата езикова и математическа грамотност, предприемачески и компютърни умения

Project Partners

News

COMING SOON