O projektu

Inovativna rješenja parentbank-a

parentbank – osnaživanje i socijalno uključivanje samohranih roditelja s niskim primanjima je Erasmus+ projekt strateškog partnerstva u području obrazovanja odraslih financiranog od strane Europske komisije – A.N.P.C.D.E.F.P.

Trajanje projekta je od 2019.  do 2021. Godine.
Project Number: 2019-1-RO01-KA204-063798

Projekt nastoji poboljšati položaj samohranih roditelja sa niskim prihodima na tržištu rada. To će se pokušati učiniti kroz promociju usluga poput čuvanja djece i banke-vremena (pružanje usluga jedni drugima) kao I razvijajući njihove vještine I poduzetnički duh koji može dovesti do zapošljavanja.

Što je

Banka-vremena?

Banka-vremena je sustav rada na temelju reciprociteta / uzajamnosti u kojem sati služe kao valuta. To je svojevrsni oblik društvene valute koja omogućuje osobama sa određenom skupinom vještina da zamjeni svoje sate rada sa nekim tko ima drugu skupinu vještina bez da dolazi do razmjene novaca.

Ciljevi projekta

Dati podršku samohranim roditeljima sa niskim primanjima i/ili niskim obrazovanjem kako bi lakše našli posao

Poboljšati kompetencije stručnjaka koji rade sa samohranim roditeljima za učenje matematičkih, poduzetničkih I digitalnih vještina

Osnažiti samohrane roditelje sa niskim primanjima i/ili niskim obrazovanjem da razviju i/ili nadograde svoju pismenost, matematičke, digitalne i poduzetničke vještine

Promovirati pristup samohranim roditeljima usluzi čuvanja djece I drugim kroz banke-vremena kako bi podržali ulazak na tržište rada I daljnje osposobljavanje.

Rezultati projekta

Razviti će se edukacija za stručnjake koji rade s tom skupinom za razvijanje pismenosti, matematičkih, poduzetničkih I digitalnih vještina. To će stručnjacima osigurati radne materijale za edukacije I podršku samohranim roditeljima za razvoj neuvedenih kompetencija  I vještina koje će im pomoći pri zapošljavanju i socio-obrazovanom I osobnom razvoju

Razviti će se edukacija za samohrane roditelje s ciljem razvoja njihovih vještina – pismenost, matematika, digitalne kompetencije, osjećaj samoinicijativnosti, poduzetničkog duha,… Ovime će sudionici imati priliku kroz praktični rad bolje moći shvatiti koncepte  I razvoj vlastitih kapaciteta za kritičko promišljanje, komunikaciju, suradnju I kreativnost.

Izradit će se priručnik/vodič za razvijanje sustava Banka-vremena sa pripadajućim poslovnim planom kako bi osposobljeni pojedinci znali što I kako treba raditi, ali I kako bi se ostali samohrani roditelji  zainteresirali za razvoj takvih inicijativa

Pilotiranje razvijenih Banaka-vremena koje će pružati različite usluge kako bi roditelji imali vremena za posao, edukaciju ili traženje posla.

Razvit će se strategija informiranja kako bi se uključilo što više samohranih roditelja u sustav Banke-vremena. Strategija će prije svega služiti za podizanje svijesti kako bi se motiviralo I potaknulo druge samohrane roditelje da se aktivno uključe u banke-vremena I nadograde i/ili razviju svoje kompetencije I vještine.