Projektas

Inovatyvus parentbank sprendimas 

parentbank – „Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas“ yra Erasmus+ strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos.

Projekto trukmė 2 m. (2019-2021 m.).
Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA204-063798.

Projektu siekiama skatinti sunkiau besiverčiančių vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, palengvinant vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie negali sau leisti, prieinamumą per laiko banką (teikiant paslaugas vieni kitiems). Taip pat ugdant vienišų tėvų gebėjimus ir verslumo dvasią, kas galėtų padėti pagerinti jų darbinę padėtį.

Kas yra

laiko bankas?

Laiko bankas yra apsikeitimo principu pagrįsta prekybos darbu sistema, kurioje valiuta yra valandos. Ši valiuta yra bendruomenės valiutos forma, kuri leidžia asmeniui, turinčiam tam tikrus gebėjimus, prekiauti darbo valandomis su kitu asmeniu, turinčiu kitokius gebėjimus, nepanaudojant pinigų.

Uždaviniai

Paremti vienišus tėvus, turinčius žemą kvalifikaciją, siekiant patobulinti jų gebėjimus įsidarbinti.

Sustiprinti specialistų, dirbančių su vienišais tėvais, kompetencijas ugdyti skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus.

Skatinti žemą kvalifikaciją turinčius vienišus tėvus ugdyti ir tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo ir verslumo gebėjimus.

Palengvinti vienišiems tėvams vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, prieinamumą per laiko banką, taip suteikiant jiems galimybę integruotis į darbo rinką ar tęsti mokslus.

Rezultatai

Mokymo programa specialistams, dirbantiems su vienišais tėvais, skirta ugdyti raštingumo, skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Šis produktas įgalins specialistus teikti specializuotas paslaugas ir organizuoti mokymus, pritaikytus vienišiems tėvams, skirtus ugdyti šiems gebėjimams ir kompetencijoms, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo galimybes ir skatinti jų socialinį bei asmeninį tobulėjimą (kas taip pat skatina jų socialinę integraciją).

Mokymo programa, skirta ugdyti žemos kvalifikacijos vienišų tėvų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus. Šio produkto pagalba besimokantieji turės galimybę įsitraukti į mokymus, susijusius su realaus pasaulio užduotimis, karjera ir patirtimis, kurie padės jiems geriau suprasti sąvokas ir ugdyti jų kritinio mąstymo, bendravimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo gebėjimus.

Laiko banko verslo plano sukūrimo gidas ir sukurta jo pastovaus panaudojimo strategija. Šis produktas įgalins apmokytus vienišus tėvus sukurti ir palaikyti virtualų laiko banką, taip pat padės kitiems vienišiems tėvams, susidomėjusiems tokios iniciatyvos sukūrimu ir palaikymu.

Išbandytas vienišų tėvų laiko bankas. Vieniši tėvai galės keistis įvairiomis paslaugomis, kurių jie įprastai negali leisti sau įsigyti, taip įgalinant juos grįžti į darbo rinką, tęsti mokslus ar atrasti geresnių įsidarbinimo galimybių.

Tiesioginio kontakto (angl. peer-to-pear) strategija, skirta pritraukti daugiau vienišų tėvų į laiko banko sistemą. Ši strategija padės vienišiems tėvams, prižiūrintiems virtualų laiko banką, įgyvendinti sąmoningumo didinimo ir informavimo veiksmus, skirtus motyvuoti jų kontaktus aktyviai įsitraukti į laiko banko bendruomenės veiklą bei/arba tobulinti jų raštingumo, matematinius, skaitmeninio raštingumo ir/ar verslumo gebėjimus per e. mokymąsi.