You are currently viewing ParentBank: Skelbiama nuotolinių mokymų, socialiai pažeidžiamoms vienišoms motinoms/tėvams, skirtų tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimams, pradžia

ParentBank: Skelbiama nuotolinių mokymų, socialiai pažeidžiamoms vienišoms motinoms/tėvams, skirtų tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimams, pradžia

  • Post category:news

ParentBank partnerystė skelbia nuotolinių mokymų, socialiai pažeidžiamoms vienišoms motinoms/tėvams, skirtų tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus (tarp jų ir naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis gebėjimus), pradžią. Šių mokymų tikslas yra didinti vienišų motinų/tėvų įsidarbinimo galimybes ir skatinti jų socioedukacinį bei asmeninį tobulėjimą (kas taip pat gerins jų socialinę įtrauktį), panaudojant projektais grindžiamo mokymosi metodiką.

25 val. trukmės mokymų kursas bus organizuojamas panaudojant ir el. mokymosi platformą, kurioje yra sukelti mokomosios medžiagos moduliai.

Šeši kurso moduliai apima tokias temas, kaip bendravimo, matematinė, verslumo, skaitmeninio raštingumo, mokymosi mokytis bei socialinė ir pilietinė kompetencijos ir jas sudarančių gebėjimų tobulinimas.

Mokymosi programos išbandymas bus pradėtas organizuoti visose projekto partnerių šalyse nuo 2021 m. kovo mėn.

Vienišos motinos/tėvai, norintys dalyvauti mokymuose, turi atitikti vieną ar kelis kriterijus:

  • Būti nedirbantys;
  • Turėti žemą kvalifikaciją;
  • Turėti žemą išsilavinimo lygį;
  • Gauti mažas pajamas;
  • Patirti kitokio tipo socialinę atskirtį.

Kviečiame visas susidomėjusias vienišas motinas/tėvus ir organizacijas, dirbančias su vienišomis motinomis/tėvais, susisiekti su projekto partnerių organizacijomis savo šalyse.

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI NR. 4.

APIE PARENTBANK

PARENTBANK – “Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas” yra Erasmus+ strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos. Projekto trukmė – 2 metai (2019-2021 m.). Projekto numeris: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Ši nauja Europinė iniciatyva orientuojasi į sunkiai besiverčiančių vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, jiems palengvinant prieigą prie vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie neturi galimybės įsigyti.

Parentbank yra įgyvendinamas Graikijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje. Šiose šalyse projektą įgyvendina organizacijos: Asociatia Habilitas CRFP (koordinatorius) – Rumunija, KMOP – Graikija, SIF – Lietuva, Asociacion Caminos – Ispanija, tėvų asociacija „Step by Step“ – Kroatija, ir Know and Can asociacija – Bulgarija.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą ParentBank, prašome aplankyti projekto tinklalapį: www.parentbank.eu

Kontaktai Lietuvoje:

Socialinių inovacijų fondas

Savanorių pr., Kaunas

Tel. 8-37-206575

www.lpf.lt, sif@lpf.lt