You are currently viewing ParentBank: Visų intelektinių produktų pristatymas sklaidos renginių visų partnerių šalyse metu

ParentBank: Visų intelektinių produktų pristatymas sklaidos renginių visų partnerių šalyse metu

  • Post category:news

ParentBank projektas artėja prie pabaigos – jis baigiasi 2022 m. sausio 31 d.

Šiame projekto įgyvendinimo etape visi intelektiniai produktai jau yra sukurti ir paruošti pristatymui suinteresuotiems asmenims 6 sklaidos renginių, organizuojamų 2022 m. sausio mėn. visose partnerių šalyse metu. Planuojama organizuoti šiuos sklaidos renginius: 5 informacines dienas, po vieną Rumunijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje bei baigiamąją konferenciją Graikijoje.

Dėl pandemijos, dalis renginių bus organizuoti virtualiai, kita dalis – tiesioginiu būdu.

Sklaidos renginių metu bus pristatyti šie projekto metu sukurti intelektiniai produktai:

  • Mokymo programa darbuotojams, dirbantiems su vienišais tėvais/motinomis, skirta tobulinti jų gebėjimus mokyti vienišus tėvus/motinas raštingumo, skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio raštingumo.
  • Mokymo programa vienišiems tėvams/motinoms, skirta tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus.
  • Internetinio laiko banko verslo plano ir tęstinumo užtikrinimo strategijos kūrimo gidas.
  • Vienišų tėvų/motinų laiko bankas.
  • Tiesioginio kontakto (angl. peer-to-peer) strategija.

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis, įstaigas ir organizacijas, ypač dirbančias su vienišais tėvais/motinomis, kurie norėtų dalyvauti sklaidos renginiuose, susisekti su projekto partneriais savo šalyje ir daugiau sužinoti apie organizuojamus renginius.

APIE PARENTBANK

PARENTBANK – “Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas” yra Erasmus+ strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos. Projekto trukmė – 2 metai (2019-2021 m.). Projekto numeris: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Ši nauja Europinė iniciatyva orientuojasi į sunkiai besiverčiančių vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, jiems palengvinant prieigą prie vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie neturi galimybės įsigyti.

Parentbank yra įgyvendinamas Graikijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje. Šiose šalyse projektą įgyvendina organizacijos: Asociatia Habilitas CRFP (koordinatorius) – Rumunija, KMOP – Graikija, SIF – Lietuva, Asociacion Caminos – Ispanija, tėvų asociacija „Step by Step“ – Kroatija, ir Know and Can asociacija – Bulgarija.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą ParentBank, prašome aplankyti projekto tinklalapį: www.parentbank.eu.

Kontaktai Lietuvoje:

Socialinių inovacijų fondas, Savanorių pr., Kaunas

Tel. 8-37-206575, www.lpf.lt, sif@lpf.lt