You are currently viewing ParentBank: nauja iniciatyva, besiorientuojanti į vienišų tėvų poreikius

ParentBank: nauja iniciatyva, besiorientuojanti į vienišų tėvų poreikius

  • Post category:news

PARENTBANK – “Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas” yra Erasmus+ strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos. Projekto trukmė – 2 metai (2019-2021 m.). Projekto numeris: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Ši nauja Europinė iniciatyva orientuojasi į sunkiai besiverčiančių vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, jiems palengvinant prieigą prie vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie neturi galimybės įsigyti.

Iniciatyva yra paremta faktu, kad vieniši tėvai dažniau gyvena skurde ir patiria socialinę atskirtį. Ši situacija yra artimesnė moterims, kadangi beveik 85% vieno iš tėvų šeimų ES sudaro vienišos motinos.  Statistika rodo, kad jaunos motinos ir motinos su mažais vaikais dažniausiai priklauso tai žmonių grupei, kurioje labiausiai pasireiškia bedarbystė, taip pat kuo žemesnis motinos išsilavinimas, tuo didesnė tikimybė, kad šeima gyvena skurde.

Norint padėti vienišiems tėvams sėkmingai patenkinti jų poreikius ir spręsti kasdienes problemas, būtina taikyti pagalbines priemones. ParentBank projekto metu bus sukurtos dvi mokymo programos: viena, skirta tobulinti vienišų tėvų gebėjimus, o kita, skirta stiprinti specialistų, dirbančių su vienišais tėvais, gebėjimus skatinti vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, socialinį bei asmeninį tobulėjimą. Projektu metu taip pat bus sukurtas virtualus „Laiko bankas“, skirtas vienišiems tėvams keistis paslaugomis, kurių jie neturi galimybės įsigyti (pvz., vaikų priežiūros); juos skatinti ieškoti darbo ir galimybių mokytis, kas suteiktų jiems galimybę pagerinti savo gyvenimo sąlygas.

Parentbank yra įgyvendinamas Graikijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje. Šiose šalyse projektą įgyvendina organizacijos: Asociatia Habilitas CRFP (koordinatorius) – Rumunija, KMOP – Graikija, SIF – Lietuva, Asociacion Caminos – Ispanija, tėvų asociacija „Step by Step“ – Kroatija, ir Know and Can asociacija – Bulgarija.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą ParentBank, prašome aplankyti projekto tinklalapį: www.parentbank.eu

Kontaktai Lietuvoje:

Socialinių inovacijų fondas

Savanorių pr., Kaunas

Tel. 8-37-206575

www.lpf.lt

Pranesimas Ziniasklaidai.