Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas

Vieno iš tėvų šeimos, daugumoje vienišos motinos, dažniau patenka į riziką gyventi skurde ir socialinėje atskirtyje. 2016 m. EU-28 užfiksuotas aukščiausias rizikos gyventi skurde lygis buvo tarp vienišų tėvų su nepilnamečiais vaikais, jis buvo lygus daugiau kaip vienai trečiajai, lyginant su kitomis visuomenės grupėmis. Moterys dažniau patenka į šią rizikos grupę, kadangi vienišos motinos sudaro beveik 85% visų vieno iš tėvų šeimų ES.

Prisijunkite prie parentbank

Jeigu esate vienišas tėvas/motina, susisiekite su mumis dėl galimybės dalyvauti mokymuose, skirtuose patobulinti jūsų skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus

Jeigu esate specialistas, susisiekite su mumis dėl galimybės dalyvauti gebėjimų tobulinimo seminaruose, skirtuose sustiprinti jūsų raštingumo, skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus.

Projekto partneriai

Naujienos

news

ParentBank: Skelbiama nuotolinių mokymų, socialiai pažeidžiamoms vienišoms motinoms/tėvams, skirtų tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimams, pradžia

ParentBank partnerystė skelbia nuotolinių mokymų, socialiai pažeidžiamoms vienišoms motinoms/tėvams, skirtų tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus (tarp jų ir naudojimosi skaitmeninėmis

Read More »