Projektas

Inovatyvus parentbank sprendimas 

parentbank – „Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas“ yra Erasmus+ strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos.

Projekto trukmė 2 m. (2019-2021 m.).
Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA204-063798.

Projektu siekiama skatinti sunkiau besiverčiančių vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, palengvinant vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie negali sau leisti, prieinamumą per laiko banką (teikiant paslaugas vieni kitiems). Taip pat ugdant vienišų tėvų gebėjimus ir verslumo dvasią, kas galėtų padėti pagerinti jų darbinę padėtį.

Kas yra

laiko bankas?

Laiko bankas yra apsikeitimo principu pagrįsta prekybos darbu sistema, kurioje valiuta yra valandos. Ši valiuta yra bendruomenės valiutos forma, kuri leidžia asmeniui, turinčiam tam tikrus gebėjimus, prekiauti darbo valandomis su kitu asmeniu, turinčiu kitokius gebėjimus, nepanaudojant pinigų.

Uždaviniai

Paremti vienišus tėvus, turinčius žemą kvalifikaciją, siekiant patobulinti jų gebėjimus įsidarbinti.

Sustiprinti specialistų, dirbančių su vienišais tėvais, kompetencijas ugdyti skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninio raštingumo gebėjimus.

Skatinti žemą kvalifikaciją turinčius vienišus tėvus ugdyti ir tobulinti jų raštingumo, skaičiavimo, skaitmeninio raštingumo ir verslumo gebėjimus.

Palengvinti vienišiems tėvams vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, prieinamumą per laiko banką, taip suteikiant jiems galimybę integruotis į darbo rinką ar tęsti mokslus.

Rezultatai